"Васил Левски" гр. Нови Искър

Администрация

Администрация
   БИЛЯНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА - ДИРЕКТОР
 1. Биляна Здравкова Виденова - зам. директор по УД
 2. Десислава Рангелова - зам. директор АСД
 3. Анастасия Владимирова Петрова - педагогически съветник
 4. Валентин Димитров Петков - домакин

Учители по Български език и литература:
 1. Наталия Димитрова 
 2. Татяна Трифонова 
 3. Валентина Богданова
 4. Паулина Радева
 5. Валерия Цветанова

Учители по английски език:
 1. Виолета Гълъбова
 2. Тодорка Добринова
 3. Даниела Петкова
 4. Елза Журомска
 5. Даниела Шукюрлиева

Учители по математика, информатика и информационни технологии:
 1. Анжела Младенова - ИТ 
 2. Евгения Евгениева - ИТ
 3. Илиана Симеоновска - математика и ИТ
 4. Мира Балабанова - математика
 5. Цветанка Станчева - математика
 6. Десислава Иванова - математика
 7. Стела Пенева - математика и ИТ
 8.  Татяна Анева - математика и ИТ

Учители по история и цивилизация:
 1. Жана Михайлова
 2. Катя Божинова
 3.  Людмил Костов

Учители по география и икономика:
 1. Елена Рангелова
 2. Калоян Миленков

Учители по биология, химия, физика:
 1. Ваня Димитрова
 2. Силвия Атанасов
 3. Емилия Димитрова
 4.  Петя Маринкова
Учители по икономически науки:
 1. Катя Стефанова

Учители по изобразително изкуство, музика и технологии:
 1. Диана Павликянова - музика
 2. Лили Ангелова - изобразително изкуство
 3. Красимира Такева - технологии

Учители по физическо възпитание и спорт :
 1. Соня Цикова
 2. Александър Стоянов
 3. Весела Божилова
 4. Елена Начева

Начални учители:
 1. Павлина Петрова
 2. Виктория Георгиева
 3. Цветанка Цветкова - 3 А клас
 4. Лидия Иванова - 3 Б клас
 5. Виолина Костова - 3 В клас
 6. Румяна Чакърова - 4 А клас
 7. Маргарита Начкова - 4 Б клас
 8. Веселка Илиева - 4 В клас
 9. Роза Стоянова - главен учител в начален етап - 1 А клас
 10. Диана Аспарухова - 1 Б клас
 11. Моника Николова - 1 В клас
 12.  Димитрина Павлова - клас
 13. Радина Димитрова - А клас 
 14. Силвия Николова - 2 А клас 
 15. Искра Генчева - 2 В клас

Възпитатели в начален курс:
 1. Мария Никова
 2. Христина Веселинова
 3. Ралица Мирчева
 4. Ивета Петрова
 5. Венета Асенова
 6. Мария Кръстева
 7. Кристина Атанасова
 8. Милена Симеонова
 9. Боряна Фирова
 10. Ивалина Велинова
 11.  Никол Богданова
 12. Евгения Велкова
Канцелария - контакти
Т: 02/892 30 8502/892 30 8602/892 30 81 
Адрес на училището