"Васил Левски" гр. Нови Искър

Администрация

Администрация
   ПЛАМЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ - ДИРЕКТОР
 1. Валентина Василева Богданова - зам. директор по УД
 2. Николина Тодорова Маркова - зам. директор АСД
 3. Биляна Здравкова Виденова - педагогически съветник
 4. Анастасия Владимирова Петрова - педагогически съветник
 5. Валентин Димитров Петков - домакин

Учители по Български език и литература:
 1. Наталия Димитрова 
 2. Татяна Трифонова 
 3. Валерия Цветанова
 4. Паулина Радева

Учители по английски език:
 1. Виолета Гълъбова
 2. Тодорка Добринова
 3. Даниела Петкова
 4. Евгения Несторова
 5. Елза Журомска
 6. Даниела Шукюрлиева
 7. Учители по немски и руски език :
 8. Юлиана Петрова

Учители по математика, информатика и информационни технологии:
 1. Анжела Младенова - ИТ 
 2. Евгения Евгениева - ИТ
 3. Илиана Симеоновска - математика и ИТ
 4. Мира Балабанова - математика
 5. Цветанка Станчева - математика
 6. Десислава Иванова - математика
 7. Стела Пенева - математика и ИТ

Учители по история и цивилизация:
 1. Жана Михайлова
 2. Катя Божинова

Учители по география и икономика:
 1. Елена Рангелова
 2. Сияна Василева

Учители по биология, химия, физика:
 1. Ваня Димитрова
 2. Силвия Атанасов
 3. Цветан Цветанов 

Учители по икономически науки:
 1. Катя Стефанова

Учители по изобразително изкуство, музика и технологии:
 1. Диана Павликянова - музика
 2. Лили Ангелова - изобразително изкуство
 3. Красимира Такева - технологии

Учители по физическо възпитание и спорт :
 1. Соня Цикова
 2. Александър Стоянов
 3. Весела Божилова
 4. Елена Начева

Начални учители:
 1. Даниела Лозанова - ПГ
 2. Цветанка Цветкова - 1а клас
 3. Лидия Иванова - 1б клас
 4. Виолина Костова - 1в клас
 5. Румяна Чакърова - 2а клас
 6. Маргарита Начкова - 2б клас
 7. Десислава Крумова - 2б клас
 8. Веселка Илиева - 2 в клас
 9. Роза Стоянова - главен учител в начален етап - 3а клас
 10. Диана Аспарухова - 3б клас
 11. Моника Николова - 3в клас
 12. Радина Димитрова - 4а клас 
 13. Капка Иванова - 4б клас
 14.  Петя Маринова - 4б клас
 15. Искра Генчева - 4в клас
 16. Ивелина Велинова - 4г клас

Възпитатели в начален курс:
 1. Силвия Николова
 2. Мария Никова
 3. Христина Веселинова
 4. Ралица Мирчева
 5. Ивета Петрова
 6. Венета Асенова
 7. Мария Кръстева
 8. Кристина Атанасова
 9. Наталия Велева
 10. Боряна Фирова
 11. Наталия Томова
Канцелария - контакти
Т: 02/892 30 8502/892 30 8602/892 30 81