"Васил Левски" гр. Нови Искър

График на учебно време

график на учебно време

                      
        За учебната 2019 – 2020 година: 
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
            01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна
            21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна
           05.02.2020 г. междусрочна 
           11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас 
           16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за XII клас
 2. Неучебни дни 
           20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ
           22.05.2020 г. втори ДЗИ 
           09.06.2020 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 
           11.06.2020 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас
 3. Начало на втория учебен срок 06.02.2020 г. I – ХIІ клас