"Васил Левски" гр. Нови Искър

График на класни работи

график на класни работи

                            

ГРАФИК

 на  КЛАСНИ РАБОТИ

за първи учебен срок

2019-2020 г.

 

 

клас

 

Български език

 

Математика

 

Чужд език

5 а

               09.12.2019

16.12.2019

 

 

5 б

09.12.2019

16.12.2019

 

 

5 в

18.12.2019

        12.12.2019

 

 

5 г

19.12.2019

12.12.2019

 

 

6 а

10.12.2019

        13.01.2020

 

 

 

6 б

11.12.2019

        13.01.2020

 

 

 

6 в

09.12.2019

14.01.2020

 

 

7 а

10.12.2019

14.01.2020

 

 

7 б

11.12.2019

14.01.2020

 

 

7 в

 

11.12.2019

14.01.2020

 

8 а

16.12.2019

        12.12.2019

 

10.01.2020

8 б

 

16.12.2019

13.12.2019

04.12.2019

 

9 а

16.12.2019

12.12.2019

09.12.2019- руски език

08.01.2020 – англ. език

 

9 б

17.12.2019

13.12.2019

09.12.2019 – англ. език

 

10 а

16.12.2019

11.12.2019

04.12.2019

 

11 а

10.12.2019

16.12.2019

13.12.2019 – англ. език

03.12.2019 -немски език

 

11б

10.12.2019

17.12.2019

04.12.2019

12 а

15.01.2020

10.12.12019

 

02.12.2019 – немски език

16.12.2019 – англ.език

 

12 б

 

16.01.2020

17.12.2019

10.12.2019

 

                                          Директор:

                                                                                     /Пл. Димитров/