"Васил Левски" гр. Нови Искър

График за провеждане на родителски срещи

график за провеждане на родителски срещи
Уважаеми родители,
На 26.02.2020 г. /сряда/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за ученици от ПГ и I - IV клас.
На 27.02.2020 г./четвъртък/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за ученици от V - XII клас.
Заповядайте!