"Васил Левски" гр. Нови Искър

Химн на училището

химн

УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО

1. Училище любимо наше, сгушено в красива планина, мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца.

2. Носиш име свято, носиш и сме горди с това, с български потомци славни славим нашата страна.

пр. Нека мощно да запеем за теб, училище, с любов, на теб дълбок поклон се пада и слава, слава, слава!

4. Училище любимо наше, отвсякъде изпълнено с любов, със двора, с класните си стаи, със благост и учителска любов!

5. Носиш име свято, носиш и сме горди с това мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца.

пр. Нека мощно да запеем за теб, училище, с любов, на теб дълбок поклон се пада и слава, слава, слава!

6. Нека всички да запеем за вас, учители, с любов! На вас дълбок поклан се пада слава, слава, слава! И слава, слава, слава!