"Васил Левски" гр. Нови Искър

История на училището

история на училището
     170 СОУ „Васил Левски” продължава дълголетната просветна традиция от средата на ХІХ в., когато килийното образование задоволява духовните потребности на предците ни от с. Курило. Иван Вазов посещава Курилския манастир през 1890 година и се среща с единствения обитател на манастира – игумена.
  • Новата сграда на училището била издигната на площада. След няколко десетилетия училището отесняло и се подела инициатива за строителството на нова сграда. Един от най- ревностните радетели на тази идея е даскал Георги Богданов. Строежът на новата сграда  започва през  1938 година и е завършена през 1942 година. 
  • През 1938 година по предложение на учителката Малинка Атанасова училището приема за патрон името на Васил Левски.
  • През 1964 година е първата копка на нова сграда /на съвременното, голямо училище/ и то отваря врати за многобройните ученици през 1967 година. 
  • През 1974 г.  170 училище  прераства в ЕСПУ и посреща първите 50 ученици в горен курс. Първият си випуск от абитуриенти изпраща през 1977 г. 
  • Важно събитие в историята на училището през 2007 г е честването  на 150 години просветна дейност, 40 години нова сграда и 30 години от завършването на първия гимназиален випуск.
  • От 1965 година до пенсионирането си директор на училището е била г- жа Зора Георгиева, а от 1989 за двегодишен период директор е г- н Павел Донов.
  • През 1991 длъжността директор на 170 СУ заема г- н Пламен Димитров, който и до днес продължава да работи за модернизирането на училището,  повишаване качеството на учебния процес  и отстояване на водещото място на 170 СУ сред останалите училища в района.