"Васил Левски" гр. Нови Искър

Бюджет

Бюджет
БЮДЖЕТ НА 170 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
ЗА 2022 г.
вижте тук >
Финансов отчет
към 30.09.2022 г.
вижте тук >
Финансов отчет
към 30.06.2022 г.
вижте тук >
Финансов отчет
към 31.03.2022 г.
вижте тук >
Финансов отчет
за месец за декември 2021 г.
вижте тук >
Финансов отчет
за месец за септември 2021 г.
вижте тук >
Финансов отчет
за месец за юни 2021 г.
вижте тук >
Финансов отчет 
за месец за 1-во тримесечие на  2021 г.
Бюджет за дейността на Училището
за 2021 г.
вижте тук >
Финансов отчет
за месец декември 2020 г.
вижте тук >
Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 30.09.2020г.
Вижте тук >
Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 30.06.2020г.
Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 31.03.2020 г.
Вижте тук >
Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 30.12.2019 г.
Вижте тук >
Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 30.09.2019 г.
Вижте тук >
Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 30.06.2019  г.
Вижте тук >
Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 29.03.2019  г.
Вижте тук >
Д О К Л А Д
Относно: получените и изразходвани средства към 30.03.2018  г.
Вижте тук >
Бюджет за дейността на Училището
за 2019 г.
вижте тук >

Архив

2018-20192017 | 2016 | 2015 | 2014