"Васил Левски" гр. Нови Искър

Извън учебна дейност

извънучебна дейност
Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 04.10 до 11.10.2022 година
ОБЯВЯВАМ
Конкурс за осъществяване на извънкласни дейности на територията на 170 Средно училище
1. Тапаут

Категория: Индивидуални спортове Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 6/30/2024

2. Гейм дизайн

Категория: Програмиране и роботика Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 6/30/2024

3. Приложна математика

Категория: Приложна математика Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 6/30/2024

4. Ние помагаме

Категория: Емоционална интелигентност Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 6/30/2024

5. Бизнес етикет и фирмена култура в туризма

Категория: Предприемачество Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 6/30/2024

6. Науката и училището В

Категория: Околна среда Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 6/30/2024

7. Науката и училището Б

Категория: Околна среда Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 6/30/2024

8. Науката и училището А

Категория: Околна среда Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 6/30/2024

9. Творческо писане

Категория: Езиков свят Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 6/30/2024

10. Забавна граматика

Категория: Хуманитарни познания Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 6/30/2024

11. Великите битки от Българското средновековие

Категория: Институционални знания и култура Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 3/30/2024

12. Лесна математика 2

Категория: Математическа логика Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 6/30/2024

13. Лесна математика 1

Категория: Математическа логика Дата на публикуване: 10/4/2022 Период на провеждане от 4/1/2023 до 6/30/2024

14. Интеркултурен диалог

Категория: Езиков свят Дата на публикуване: 10/5/2022 Период на провеждане от 10/10/2022 до 10/30/2023

15. Роботика - компютърно програмиране

Категория: Програмиране и роботика Дата на публикуване: 10/6/2022 Период на провеждане от 10/1/2022 до 5/30/2023Дата: 07/10/2022