"Васил Левски" гр. Нови Искър

Свободни места за ученици

Уважаеми родители,
във връзка с осъществяване на план - прием за учебната 2022 - 2023  година
за прием на ученици след VII клас,
след трето класиране свободните места по паралелки са:
Компютърна графика - 1 свободно място
Електронна търговия - 0 свободна място
Софтуерни и хардуерни науки - 1 свободно място
Незаписаните ученици след трето класиране, могат да подават заявления за четвърто класиране 
в училище от 04.08.2022 г. до 08.08.2022 г.
Свободни места за прием по класове
1 клас - 14 свободни места
2 клас - 13 свободни места
3 клас - 17 свободни места
4 клас - 4 свободни места
5 клас - няма свободни места
6 клас - няма свободни места
7 клас - 10 свободни места
8 клас - 2 свободни места
9 клас - 5 свободни места
10 клас - няма свободни места
11 клас - 3 свободни места
12 клас - 4 свободни места