"Васил Левски" гр. Нови Искър

Прием в подготвителен клас

подготвителен клас | 1 клас8 клас
в подготвителен клас
За учебната 2021/2022 година 170 СУ обявява прием в една подготвителна група -  целодневно обучение
Уважаеми родители,
С Приложение №1 към Решение №82 по Протокол №48 от 22.02.2018г. на СОС влиза в сила нова Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на Столична община. С тази Наредба се определят редът и условията за прием на деца, както в общинските детски градини, така и в подготвителните групи в общинските училища. На територията на Столична община това ще се случва чрез електронна платформа.

Родителят предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес:
www.kg.sofia.bg.

Цялата информация относно регистриране, кандидатстване, класиране и записване на децата можете да намерите на горепосочения адрес.

Децата, които са на 5 години и в настоящия момент са в нашата подготвителна група, според Наредбата са заварено положение и си остават в групата и през следващата учебна година.

подготвителен клас | 1 клас | 8 клас