"Васил Левски" гр. Нови Искър

Прием в 1 клас

в първи клас


Списък на учениците от I „ а“ клас

за учебната 2022/ 2023 г.

Имена

1.    

Алекс Цветанов Соколов

2.    

Александър Ивов Бойков

3.    

Божидар Златков Златков

4.    

Борис  Мартинов   Ефтимов

5.    

Виктория Александрова Младенова

6.    

Владимир Мирославов Димитров

7.    

Георги  Георгиев Давидов

8.    

Дарин Томов Вълчев

9.    

Денислав Димитров Средков

10.         

Елизабет Теодославова Миланова

11.         

Ема Бориславова Иванова

12.         

Йоана Ивайлова Стоилова

13.         

Калина Каменова Пецова

14.         

Константин Константин Симеонов

15.         

Крум Кристиан Николов

16.         

Марая Пламенова Митова

17.         

Мартин  Николаев Христов

18.         

Мила Емилова Иванова

19.         

Радостина Юлианова Трифонова

20.         

Рая Венциславова Георгиева

21.         

Самуил Пламенов Милисов

22.         

Теменужка Викторова Илиева

23.         

Теодора Траянова Николова

24.         

Христо Росицев Димитров

25.         

Цветелина Тони Германова

 

Кл.р-л: Ивета Петрова

Учител ПИГ: Никол Богданова

 

                 Списък на учениците от I „б“ клас

за учебната 2022/ 2023 г.

Имена

1.    

Аделина Ангелова Христова

2.    

Александър Венциславов  Величков

3.    

Александър Стефанов Георгиев

4.    

Бояна Дениславова Боева

5.    

Виктория Любенова Пишова

6.    

Елеонора Страхилова Лозанова

7.    

Елица Емилова Димитрова

8.    

 Ерик Марио Маринов

9.    

Иван Иванов Лозанов

10.                  

Иванина Георгиева Георгиева

11.                  

Калоян Михайлов Кръстев

12.                  

Константин Цветославов Кръстев

13.                  

Мирослав Божидаров Николов

14.                  

 Никол Петрова Найденова

15.                  

Никола Красимиров Георгиев

16.                  

Петър Петров Маринков

17.                  

Румен Юлиянов Николов

18.                  

Светлозар Любенов Чолаков

19.                  

София Анева Тодорова

20.                  

Станислав Павлов Михов

21.                  

Станислава Станислав Камбурова

22.                  

 Стефани Владимирова Петкова

23.                  

Стоил Албенов Михайлов

24.                  

Теди Григорова Иванова

25.                  

Христофър Иванов Азов

 

             Кл.р-л: Маргарита Начкова

          Учител ПИГ: Боряна Фирова

 

                   Списък на учениците от I „в“ клас

за учебната 2022/ 2023 г.

Имена

1.

Алекс Димитров Николов

2.

Валерия Валериева Петрунова

3.

Даная Григорова Димитрова

4.

Данчо Христов Тодоров

5.

Дарин Сашов Кузмов

6.

Дария Николаева Грозданова

7.

Денислав Кристиан Кирилов

8.

Илиан Трифонов

9.

Карина Калоянова Симеонова

10.

Кирил Николаев Георгиев

11.

Костадин Николаев Георгиев

12.

Крисия Георгиева Войкова

13.

Крисия Краси Ангелова

14.

Лидия Радостинова Димитрова

15.

Лилия Димитрова Николова

16.

Лъчезар Веселинов Динков

17.

Мартин Бориславов Петков

18.

Мирослав Бориславов Лозев

19.

Митко Бойков Петров

20.

Надежда Юлиянова Доева

21.

Никол Димитрова Паунова

22.

Николай Викторов Иванов

23.

Павел Асенов Цветков

24.

Румен Александров Дойчов

25.

Стоян  Тихомиров Тодоров

 

 

               Кл.р-л: Веселка Илиева

          Учител ПИГ: Евгения Велкова


 


Списък на записаните първокласници след първо класиране за  учебна 2022/2023 г.


Имена

1.    

Аделина Ангелова Христова

2.    

Алекс Димитров Николов

3.    

Алекс Цветанов Соколов

4.    

Александър Венциславов  Величков

5.    

Александър Ивов Бойков

6.    

Александър Стефанов Георгиев

7.    

Божидар Златков Златков

8.    

Борис  Мартинов   Ефтимов

9.    

Бояна Дениславова Боева

10.                     

Валерия Валериева Петрунова

11.                     

Виктория Александрова Младенова

12.                     

Виктория Любенова Пишова

13.                     

Владимир Мирославов Димитров

14.                     

Георги  Илиев Давидов

15.                     

Даная Григорова Димитрова

16.                     

Данчо Христов Тодоров

17.                     

Дарин Сашов Кузмов

18.                     

Дарин Томов Вълчев

19.                     

Дария Николаева Грозданова

20.                     

Денислав Димитров Средков

21.                     

 Денислав Кристиан Кирилов

22.                     

Елеонора Страхилова Лозанова

23.                     

Елизабет Теодославова Миланова

24.                     

Елица Емилова Димитрова

25.                     

 Ерик Марио Маринов

26.                     

Иван Иванов Лозанов

27.                     

Иванина Георгиева Георгиева

28.                     

Илиан Трифонов

29.                     

Йоана Ивайлова Стоилова

30.                     

Калина Каменова Пецова

31.                     

Калоян Михайлов Кръстев

32.                     

Карина Калоянова  Симеонова

33.                     

Кирил Николаев Георгиев

34.                     

Константин Константин Симеонов

35.                     

Константин Цветославов Кръстев

36.                     

Костадин Николаев Георгиев

37.                     

 Крисия Георгиева Войкова

38.                     

 Крисия Краси Ангелова

39.                     

Крум Кристиан Николов

40.                     

 Лидия Радостинова Димитрова

41.                     

Лилия Димитрова Николова

42.                     

 Лъчезар Веселинов Динков

43.                     

Марая Пламенова Митова

44.                     

Мартин  Николаев Христов

45.                     

Мартин Бориславов Петков

46.                     

Мила Емилова Иванова

47.                     

Мирослав Божидаров Николов

48.                     

Мирослав Бориславов Лозев

49.                     

 Митко Бойков Петров

50.                     

Надежда Юлиянова  Доева

51.                     

Никол Димитрова Паунова

52.                     

 Никол Петрова Найденова

53.                     

Никола Красимиров Георгиев

54.                     

Николай Викторов  Иванов

55.                     

Павел Асенов Цветков

56.                     

Петър Петров Маринков

57.                     

Радостина Юлианова Трифонова

58.                     

Рая Венциславова Георгиева

59.                     

Румен Александров Дойчов

60.                     

Румен Юлиянов Николов

61.                     

Самуил Пламенов Милисов

62.                     

Светлозар Любенов Чолаков

63.                     

Станислав Павлов Михов

64.                     

Станислава Станислав Камбурова

65.                     

 Стефани Владимирова Петкова

66.                     

Стоян Тихомиров Тодоров

67.                     

Теди Григорова Иванова

68.                     

Теменужка Викторова Илиева

69.                     

Теодора Траянова Николова

70.                     

Христофър Иванов Азов

71.                     

Цветелина Тони Германова

 

 


                            Списък на деца кандидатствали за първи клас
                   Първо класиране
Класиране през ИСОДЗ
ИнициалиНомерТочки
1ААХ15011228Първа група 0 т.
2АДН15010751Четвърта група 5 т.
3АЦС15010656Първа група 6 т.
4АВВ15007588Първа група 0 т.
5АИБ15002914Първа група 0 т.
6АСГ15010246Четвърта група 4 т.
7БЗЗ15011887Първа група 0 т.
8БМЕ15008108Трета група 0 т.
9БДБ16012006Четвърта група 0 т.
10БТБ15003056Четвърта група 0 т.
11ВВП15013490Четвърта група 0 т.
12ВАМ15007696Първа група 10 т.
13ВЛП15010321Първа група 0 т.
14ВМД15009267Първа група 0 т.
15ГГД15006282Четвърта група 5 т.
16ДГД16013484Четвърта група 0 т.
17ДХТ15011860Четвърта група 0 т.
18ДСК15006401Първа група 0 т.
19ДТВ15010085Първа група 0 т.
20ДНГ15013459Четвърта група 5 т.
21ДДС15005864Първа група 0 т.
22ДКК15000650Първа група 4 т.
23ДПЯ15006211Втора група 0 т.
24ЕСЛ15006873Първа група 5 т.
25ЕТМ15006761Първа група 0 т.
26ЕЕД15008297Четвърта група 0 т.
27ЕММ15008323Четвърта група 9 т.
28ИИЛ15011935Четвърта група 0 т.
29ИГГ15007422Първа група 0 т.
30ИnТ14014054Четвърта група 0 т.
31ЙИС15005101Първа група 0 т.
32ККП16013402Четвърта група 0 т.
33КМК15009941Четвърта група 0 т.
34ККС15001916Четвърта група 0 т.
35КНГ15009756Четвърта група 14 т.
36ККС15006350Първа група 0 т.
37КЦК15008581Първа група 4 т.
38КНГ15009755Четвърта група 14 т.
39КГВ15006809Първа група 4 т.
40ККА16009936Четвърта група 9 т.
41ККН15000546Първа група 0 т.
42ЛВМ15009483Четвърта група 0 т.
43ЛРД15011303Четвърта група 9 т.
44ЛДН15010752Четвърта група 5 т.
45ЛВД15011182Първа група 4 т.
46МПМ15006553Четвърта група 5 т.
47МБП15006961Първа група 0 т.
48МНХ15006735Първа група 0 т.
49МЕИ15011868Втора група 0 т.
50МИК15011807Първа група 0 т.
51МБН15010116Първа група 0 т.
52МБЛ15010135Първа група 0 т.
53МБП16013342Четвърта група 4 т.
54НЮД15008407Четвърта група 5 т.
55НДП15002289Първа група 0 т.
56НПН15008445Първа група 4 т.
57НКГ15005568Четвърта група 0 т.
58НВИ15010582Четвърта група 0 т.
59ПАЦ15012434Четвърта група 5 т.
60ППМ15006848Първа група 9 т.
61РЮТ15006279Първа група 0 т.
62РВГ15007783Четвърта група 5 т.
63РАД15006899Четвърта група 0 т.
64РЮН15013218Първа група 0 т.
65СПМ15002888Първа група 9 т.
66СЛЧ15010870Четвърта група 0 т.
67СПМ15001748Първа група 0 т.
68ССК15011141Четвърта група 0 т.
69СВП15006568Първа група 4 т.
70СТТ15000761Първа група 0 т.
71ТГИ15002855Четвърта група 0 т.
72ТВИ15011609Четвърта група 0 т.
73ТТН15011848Първа група 4 т.
74ХИА15009414Първа група 0 т.
75ЦТГ15011367Четвърта група 4 т.
Отпечатай
 


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

                  

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar.

170 СУ „Васил Левски“ гр.Нови Искър ул.“Искърско дефиле“ № 277
---

УЧИМ СЕ ДНЕС, ЗА ДА УСПЯВАМЕ УТРЕ!!!

В ПЪРВИ КЛАС  ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ – НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 1. Целодневно обучение от 8.00ч.  до 17.30ч.
 2. Самоподготовка след основния час или следобяд
 3. Занимания по интереси- 2 учебни часа дневно
 4. Чуждоезиково обучение – английски език 2 учебни часа седмично
 5. Обучение в модерни мултимедийни класни стаи
 6. Интерактивно обучение с електронни учебници и учебни тетрадки
 7. Екип за подкрепа и личностно развитие на учениците, включващ: педагогически съветник, психолог, ресурсни учители, логопед
 8. Богата училищна библиотека
 9. Медицинско обслужване  през целия учебен ден
 10. Участие в програми:“ Безплатна закуска“, „ Училищен плод“, „Училищно мляко“
 11. Защитена училищна среда, с постоянен видеоконтрол
 12. Училищна столова за закуска и топъл обяд
 13.  Два физкултурни салона за спорт
 14. Изкуствен терен за футбол  на открито
 15. Голям училищен двор с обособени части за игра и  почивка
 16. Обезопасен  кът за най- малките – пързалка, люлки, катерушки
 17. Факултативни учебни часове по: народни танци, компютърно моделиране, приложни и арт занимания, театрално студио, религия, изправителна гимнастика, подвижни и щафетни игри
 18. Извънкласни дейности: футбол, шах, английски език,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

Разпределение на териториите за прием на учениците в първи клас в общинските училища

на територията на район „Нови Искър“

1. 170 СУ «Васил Левски» приема ученици с адресна регистрация:

- с.Кътина

- гр. Нови Искър, кв.Курило включвещ следните улици:

ул. „Оброчище“/2-28/ ; ул. „Искърско дефиле“/181-329/ и /124-194/; ул. „Върбовка“/1-11/; ул. „Веслец“ ; ул. „ Беласица“; ул. „Лалел“; ул. „Гина Кунчева“; ул. „Розова долина“; ул. „Хризантема“; ул. „Баба Тонка“; ул. „Бреза“; ул. „Витоша“; ул. „ Момина Сълза“; ул. „Бялкрем“; ул. „Топола“; ул. „Копривщица“; ул. „Козница“; ул. „Иглика“; ул.“ Иглика“; ул.„Горско пиле“; ул. „Дъб“; ул. „Петър Берон“; ул. „Светъл път“; ул. „Рубин“; ул. „Родопи“;ул. „Преслав“; ул. „Пламък“; ул. „Жеравна“; ул. „Зорница“; ул. „Балкан“; ул. „Варна“ ул.„Върбите“; ул. „Чавдар войвода“; ул. „Търговска“; ул. „Малко бърдо“; ул. „Смагово“; ул.„Нов живот“; ул. „Роден кът“; ул. „Мартеничка“; ул. „Вечерница“; ул. „Божур“; ул.„Явор“; ул. „Ливадски път“; ул. „Кременица“; ул. „Юрий Гагарин“; ул. „Космонавт“; ул.„Билка“; ул. „Голо бърдо“; ул. „Крушетата“; ул. „Александър Стамболийски“; ул.„Рила“;ул. „Пирин“; ул. „Перла“; ул. „Кипарис“; ул. „Оранжерии“; ул. „Вихрен“; ул.„Добър миле“; ул. „Стара планина“; ул.“Свежест“; ул. „Теменуга“; ул. „Градина“; пл. 1-вимай“; ул. „Св. Иван Рилски“; ул. „Шести септември“; ул. „Брезова гора“; ул. „Жълтурче“;ул. „Лозарска“; ул. „Кокиче“; ул. „Ласка“; ул. „Кестен“; ул. „Циклама“; ул. „Мимоза“;ул.„Връх могилата“; ул. „Славейче“; ул. Надежда“